Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2014

grafvonzepp205739
Reposted fromSoupNazi SoupNazi
grafvonzepp205739
Reposted fromSoupNazi SoupNazi
grafvonzepp205739
Reposted fromSoupNazi SoupNazi
grafvonzepp205739
Reposted fromSoupNazi SoupNazi
Reposted fromcici525 cici525
grafvonzepp205739
3708 c7d8
Reposted fromcygaretka cygaretka
grafvonzepp205739
3806 a243
Reposted fromharpagan harpagan
grafvonzepp205739
3808 fee6
Reposted fromcygaretka cygaretka
grafvonzepp205739
1937 1ee9 500
Stadion Górnika Zabrze (wtedy im. Adolfa Hitlera)
grafvonzepp205739
1971 a49d
Reposted fromMrSatan MrSatan
grafvonzepp205739
1974 8ab7
Reposted fromMrSatan MrSatan
2108 538d

Click Links below for more pics:
http://pinayselfie.20t.us
http://pinayselfie.tumblr.com

Like Pinay Selfie on Facebook: PINAY SELFIE

Reposted frompinay pinay
grafvonzepp205739
2098 c70d 500
Reposted fromMrSatan MrSatan
grafvonzepp205739
2153 92cf
Reposted fromnicotine nicotine
grafvonzepp205739
grafvonzepp205739
2164 0542
Reposted fromMrSatan MrSatan
grafvonzepp205739
2168 9477
Reposted fromMrSatan MrSatan
grafvonzepp205739
2170 5114
Reposted frombonaventoora bonaventoora
grafvonzepp205739
2172 dabf
Reposted fromcmfstudios cmfstudios
grafvonzepp205739

więc pogrzebałam swoją miłość w głowie
i pytali ludzie
dlaczego moja głowa ma kształt kwiatu
i dlaczego moje oczy świecą jak dwie gwiazdy
i dlaczego moje wargi czerwieńsze są niż świt
chwyciłam miłość aby ją połamać
lecz giętka była oplotła mi ręce
i moje ręce związane miłością
pytają ludzie czyim jestem więźniem

— Halina Poświatowska
Reposted frompapiertiger papiertiger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl